Cykelguiden - Cykla till jobbet

Cykla till jobbet

Cykla till jobbet

Att cykla till jobbet är något av det smartaste man kan göra. Man får motion medan man tar sig till jobbet och man cyklar med gott miljösamvete. Man sparar pengar och man sparar tid samtidigt som man vårdar sin hälsa och förbättrar sin kondition.

Mot den bakgrunden är det märkligt att inte fler cyklar till jobbet. Det är anmärkningsvärt många människor som slentrianmässigt sätter sig bakom ratten och kör bil till jobbet trots att de har mindre än 5-6 kilometer till arbetsplatsen.

Vill man vidmakthålla sin hälsa så bör man motionera minst en halvtimme per dag, helst en timma. Har man en halvmil till jobbet så får man den motionen om man cyklar dit. Om man däremot kör bil till jobbet, så får man avsätta en timme per dag till jogging eller svettas i gymmet en timme varje dag. Att köra bil till jobbet är slöseri med tid.

Dessutom är det lönsamt att använda cykeln för att åka till jobb, butiker och andra småärenden. Bara de rörliga kostnaderna för en bil uppgår till cirka 20 kr per mil när man tar hänsyn till bränslekostnader, underhåll och reparationer. Börjar man sen räkna med kostnader för bilparkering, värdeminskning och andra kringkostnader så blir det än dyrare.

Underhållskostnaderna för en cykel är försumbara om man jämför med kostnader för bilunderhåll. Parkeringsbesvär och parkeringsavgifter förekommer inte. Man drabbas inte av några p-böter. Man fastnar inte i några bilköer. Eftersom en cyklist alltid tar sig fram, även när andra sitter fast i trafikstockningar så slipper man trafikstress.

Tillbaka till toppen

För långt till jobbet?


En del vill inte cykla till jobbet för att de har för lång väg. Men bor man för långt från jobbet för att cykla hela vägen så kan man kanske cykla en del av vägen och åka buss eller tåg resten.

Frågan vad som är för långt är för övrigt mycket subjektiv. Länge ansågs det att mer än 5 km vill människor inte cykla. När Stockholms trafikkontor lät göra en intervjuer med dem som cyklar in till jobbet i Stockholms innerstad från förorterna visade det sig att cyklisterna hade en långt större aktionsradie. I genomsnitt cyklade Stockholms cykelpendlare 9 km enkel resa.


Sommartid och i vackert väder kan man cykla till jobbet på en terrängcykel utan skärmar.

Under alla omständigheter skulle långt fler kunna cykla till jobbet än som gör det i dag. När man intervjuar människor om deras resvanor visar det sig att de flesta bilresor bara är 3 till 5 km. Det är alltså sträckor som man lätt och snabbt kan göra med cykel. Enligt beräkningar som Vägverket låtit göra så skulle mellan 30 och 35 procent av alla bilresor kunna göras med cykel. I Sverige görs i dag bara cirka 9 procent av alla resor per cykel.

Det finns dock städer där långt större andel av resorna görs per cykel. I städer som exempelvis Lund, Malmö, Linköping och Örebro görs 20 till 30 procent av alla resor med cykel.

Om det är för långt till jobbet för att cykla eller ej är alltså inte bara en fråga om antalet kilometer utan det är kanske lika mycket en attitydfråga.

För jobbigt att cykla?


Den som inte cyklar regelbundet och inte motionerar på annat sätt kan tycka att cykling till jobbet är ett omöjligt projekt. Det är för jobbigt helt enkelt. I början blir det säkert jobbigt. Då är det en mager tröst att energiska vänner förklarar att det går över med tilltagande kondition. Håll ut! ropar de självgoda hurtbullarna.


För jobbigt att cykla - skaffa en elcykel

Det finns dock en lösning. Den som tycker att det är för jobbigt att cykla till jobbet kan skaffa en elcykel, d v s en cykel med en elektrisk hjälpmotor. Hjälpmotorn startar när man börjar trampa och gör en del av jobbet. Man måste dock trampa för att motorn ska hjälpa till. Hjälpen är mycket påtaglig. Backar som tidigare känts branta som Himalaya trampar man uppför med ett leende på läpparna.

Hur går det med motionen då om man kör med elcykel? Tja, man måste ju trampa och successivt så byggs konditionen upp, och så småningom kan man koppla ur motorn och köra på ren muskelkraft.

Elcykeln har alltid den fördelen att när man blir trött, eller i branta backar så kopplar man in motorn och man kan göra längre cykelturer med elmotor än utan.

Dessutom går det fortare med elcykel. Motorn hjälper till upp till 25 km/t sen kopplar den ur och man får trampa med egen kraft. De flesta vardagscyklister trampar med en snittfart på 15-20 km timmen. Med motorhjälp kommer de flesta alltså fortare till jobbet än utan.

Tillbaka till toppen