2015 års cykelmodeller på Cykelguiden med köpråd, bilder och fakta.

På Cykelguiden får du köpråd och länkar till cykeltillverkare samt tips om underhåll och cykelvård. Cykelguiden ger råd om vardagscykling, semestercykling och lämplig utrustning.


 
Bygg en liggcykel för en spottstyver
Liggcyklar byggs hantverksmässigt i små serier och blir därför dyra. Men du kan göra som Dirk Jan Luiting, bygga en själv. Allt som behövs är två begagnade cyklar, några skiftnycklar, skruvmejslar och en bågfil. Sen är det bara att börja såga och skruva.
Läs mer >>
Cyklingen minskar i Sverige
Cyklingen har ökat kraftigt i Stockholm de senaste 10-15 åren och därför har många trott att det gällde hela landet. Icke. Sedan mitten av 90-talet har cyklandet per person mätt i kilometer minskat med 16 procent. Antalet cykelresor per person har minskat med 38 procent. Undersökningen som gjorts av Trafikanalys baserar sig på resvaneundersökningar för perioden 1995 till 2014.
Läs mer >>
Stockholms slarviga cykelbanebyggare
Under ett antal år har Stockholm byggt ut cykelbanesystemet. Tyvärr byggs inte tillräckligt breda cykelbanor och de byggs inte med cyklisters säkerhet i fokus. Dessutom byggs det in konflikter mellan cyklister och fotgängare i cykelbanorna. I Stockholm tycks inte Nollvisionen gälla cyklister och fotgängare. Det är på bilisternas framkomlighet och utrymmesbehov som Stockholms trafikkontor har sitt fokus.
Läs mer >>
Cyklismen inget hot mot kollektivtrafiken - bilismen däremot
Cyklismen har många fiender - framförallt det bilindustriella komplexet där bilbranschen, oljeindustrin och byggbranschen ingår. Men nu har cyklismen fått en ny motståndare, nämligen en anhängare av kollektivtrafiken. Arkitekten Ola Andersson går till attack mot cyklingen med uppmaningen "åk kollektivt året runt".
Läs mer >>
Elcykeln – framtidens standardcykel
Allt talar för att elcykeln kommer att bli framtidens standardcykel. Den är lika utrymmessnål som en vanlig cykel, den fastnar inte i några bilköer och den medger mycket längre pendlingsresor än vanliga cyklar. Dessutom hyvlar den av backarna och gör motvind till medvind. Sist men inte minst får man motion även av att köra elcykel: motion light utan stånk, stön och svett.
Läs mer >>
Gocycle - en annorlunda cykel
Gocycle ser inte märkvärdig ut. En låghjuling med två hjul, styre, sadel och pedaler. Såna hojar har vi sett förut. Men tittar man närmare på cykeln så inser man att den är inte som andra. Enkelheten döljer en genial cykelkonstruktion som förebådar något nytt. Välkomna till framtiden.
Läs mer >>
DN-journalist dömer ut Stockholms cykelmiljö
I en stort uppslagen artikel i DN (2/10/2014) dömer en DN-journalist ut Stockholms cykelmiljö. Enligt egen utsago är han en rutinerad cyklist från Umeå. Men Stockholmstrafiken knäcker honom. Efter att skräckslagen cyklat från hemmet i Sundbyberg till arbetet i Marieberg darrar hans ben, han är gråtfärdig och han lovar sig själv: Aldrig mer!
Läs mer >>
Cykelpolitiken - mera snack än verkstad
De närmsta tolv åren kommer staten att satsa 500 miljarder på transportinfrastrukturen. Det mesta kommer att läggas på bilvägar, byggen och underhåll. Inte ens en procent satsar staten på cykelinfrastrukturen. Det är den dystra sanningen bakom regeringens och riksdagens allmänt välvilliga tal om om vikten av ökad säker cykling.
Läs mer >>
Angelägen cykelutställning på Arkdes
Cykelutställningen på Arkitektur- och Designcentrum i Stockholm ger en tämligen komplett bild av cykelns utveckling. Dessutom sätter den in cykeln i ett samhällsperspektiv där det framgår att detta gamla transportmedel har framtiden för sig. Tyvärr ger utställningen intrycket att cykeln är färdigutvecklad. Förhoppningsvis har utställarna fel på den punkten.
Läs mer >>
Äntligen! Nollvision för cyklister
Nu läggs fler cyklister än bilister in på sjukhus som en följd av trafikolyckor. Det betyder inte att det blivit farligare att cykla, men säkrare att åka bil. Åratals satsning från bilbranschen på att ta fram säkrare bilar i kombination med Trafikverkets arbete med nollvisionen har burit frukt. Nu är det dags att satsa på ökad säkerhet för cyklister.
Läs mer >>